Finanspro Corporate Finance

Corporate Finance är ett brett område som innefattar alla typer av finansiella frågor som kan dyka upp för företag. Finanspro är en aktör som hjälper bolag i alla stadier med finansiella frågor samt redovisningstjänster. Vi är genom vårt breda nätverk av investerare en stark länk mellan entreprenörer och publikt/privat riskkapital.

Våra tjänster

Kapitalanskaffningar

Vi har ett nätverk av både privata investerare och entreprenörer. Via vårt nätverk kan vi erbjuda investerare möjligheten att investera i bolag på olika risknivåer.

Redovisningstjänster

Våra redovisningstjänster omfattar allt från praktisk löpande redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer till rådgivning, analyser, ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Allt för att ni ska få bästa möjliga rapportering om den löpande ekonomiska utvecklingen i ert företag.

Klicka på knappen nedan för att få veta mer och anmäla dig till framtida investeringsmöjligheter.

För investerare